Игри

Предложения от Google

Информация за страница Домейн

Съществуват много сайтове, които служат единствено за рекламни цели. Такива сайтове не съдържат никаква информация. В онлайн пространството техният брой е около 30 процента. Типичен пример в това отношение е домейнът business.com. Него искат да притежават хиляди компании, поради което той е закупен за сумата от 360 милиона долара. В ранните времена на Интернет системата от имена на домейни беше по-удобна само една форма на адресация, която се запомня много лесно. С развитието на световната мрежа www обаче и с влагането на значителни средства в сферата на електронната търговия имената на домейни постепенно придобиват добавена стойност. Като всяко друго имущество, в наши дни те също имат нужда от определена защита. Днес в почти всички страни имената на домейни се разглеждат като средство за индивидуализация и обект на интелектуалната собственост. Имената например могат да бъдат обект на сделки, както и да влизат в състава на нематериалните активи на предприятието. Доказателство за популярността им е фактът, че всяка компания има уеб сайт в интернет.

     Общите домейни от първо ниво се управляват от организацията ICANN. Националните домейни също са такива от първо ниво, но те притежават код за страната. Тяхното управление е делегирано на съответните национални регистратори, които определят правилата за регистрация. Това те извършват по два възможни начина. Първият от тях е правилата да се определят самостоятелно. При втория метод това става съгласно указанията на съответното правителство. IANA е името на управляващата организация, която се занимава с такъв вид домейни. Резервирани имена на домейни от най-горно ниво по своята същност представлява документ, който определя имената на спецфичен вид домейни. Става въпрос за всички онези от тях, които следва да бъдат използвани като примери. Те намират приложение най-вече в сферата на документацията, а също и за тестване. Освен Example.net, Example.org и Example.net, в тази група влизат още .test,.invalid и други. Reserved Top Level DNS names е оригиналното име на резервираните имена на домейни.

Етикети:   Интернет , СЕО оптимизация , Уеб дизайн , Хостинг
eXTReMe Tracker